Kvalita ovzduší se v ČR dlouhodobě zlepšuje. Výrazně k tomu přispěly meteorologické podmínky, které přinesl loňský rok. Ale není to jen tím. I pravidelná obměna starých kotlů na tuhá paliva za nové hraje velkou roli. Právě ony totiž do ovzduší posílají nejvíce nebezpečných prachových částic a rakovinotvorných látek. Proto stát aktivně podporuje jejich výměnu za nové, bezpečnější. Do konce tohoto dotačního programu zbývá rok a půl a stále nebylo vyměněno několik set tisíc kotlů.

 

Zákon o ochraně ovzduší říká, že by všechny kotle emisní třídy 1 a 2 měly být vyřazeny do 1. září 2022. Na výměnu nezbývá už příliš času a přesto je k 1.1.2021 podle Asociace podniků topenářské techniky (APTT) v provozu kolem 330 tisíc takových kotlů. Proto se stát rozhodl do programu na výměnu starých kotlů investovat dalších 14,5 miliard korun, které budou určené především pro nízkopříjmové domácnosti. Může se ale přihlásit kdokoliv, na koho se nedostalo ve třetí vlně kotlíkových dotací.

Každý, kdo se pro výměnu kotle rozhodne, možná narazí na problém, čím takový kotel nahradit. Pro mnohé domácnosti to tak může být příležitost přejít na jiný typ paliva. Jednou z možností je přejít na vytápění pomocí plynu. Je to mnohem čistší zdroj energie a nemusí se u něj řešit skladování paliva nebo obsluha. Není ani problém, pokud domácnost přecházející na plyn bydlí v oblasti bez přípojky zemního plynu. Alternativou je LPG ve formě čistého propanu skladované v zásobníku. Ten se musí plnit zhruba 1. – 2. ročně a náklady jsou jen o něco málo vyšší než u klasického zemního plynu.