Blíží se doba, která je vhodná pro kácení stromů. Každé kácení byste si však měli dobře promyslet. Protože pro některé z nich bude potřeba povolení, jinak hrozí vysoké pokuty. A i zde platí, že nevědomost neomlouvá. Jaká pravidla tedy kácení stromů má?

Při porušení zákona a pokácení dřeviny, která se kácet nesměla, hrozí pokuta ve výši 20 000 až 100 000 Kč. A to v případě, že se jedná o fyzickou osobu. Kdyby zákon porušila právnická osoba, pokuta může narůst až na hodnotu 1 milionu korun. Kromě povolení ke kácení, je nutné dodržet také dobu, která je kácení vhodná – je to zpravidla od 1. listopadu do konce března. O tom, zda je možné dřevinu pokácet pak rozhoduje především to, jak je velká a kde roste.

 

Kácení na vlastním pozemku

Obecně zákon rozlišuje to, zda jde o strom na soukromém pozemku, zda je to strom ovocný nebo jiný a také to, jak je velký a starý. Ohlídejte si i to, zda nejde o strom památný, zda není součástí stromořadí nebo významným krajinným prvkem. V takovém případě je pokácení vyloučené. Pokud si nejste jisti, zda je možné ten či onen stromu pokácet, je vždy lepší kontaktovat obecní úřad.

Oznamovat a vyřizovat si povolení není nutné na ovocné stromy nebo keře, které se vyskytují na vašem pozemku. Podobně je to u stromů, které nemají obvod větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a u keřů, které nemají větší rozlohu než 40 centimetrů čtverečních. Smíte také provádět úpravu koruny.

Pokácet je také možné poškozený strom, který by mohl někoho zranit. Pokud se nachází na vašem pozemku a nemusíte u něj žádat o povolení, je to dokonce povinnost, kterou byste neměli odkládat. U jiných stromů je nutné o úmyslu informovat úřady 15 dní dopředu, aby tvrzení o poškození mohly zkontrolovat. Dle místa mohou toto povolení vydat Úřad pro ochranu životního prostředí, Správa národního parku nebo Správa krajinné oblasti.