Nejdříve bylo nutné vyměnit kotle na tuhá paliva, nyní to vypadá, že se rozloučíme i s kotli na uhlí nebo s domácími krby na dřevo. Pro mnohé to přitom byla alternativa, do které investovali během výměny nevyhovujících kotlů. Stále však není nic rozhodnuté, návrh WHO musí ještě schválit politici napříč Evropskou unií. 

Největší změna bude platit od 1. září 2022

Od 1. 9. 2022 začne platit zákaz vytápění v kotlích 1. a 2. emisní třídy, tedy těch na tuhá paliva. Do té doby je tedy nutné je vyměnit. Přesto bude nadále možné vytápět uhlím, jenom to musí být z kotle šetrnějšího k životnímu prostředí. Tuto změnu nařídil zákon o ochraně ovzduší už v roce 2012.

Při nedodržení pravidel, tedy topení tuhými palivy v kotlích, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Možnost zkrátit lhůtu využilo hlavní město Praha. Zde je tedy již od 1. října 2020 zakázáno topit uhlím, briketami nebo koksem v kotlích a kamnech nedosahujících 3. emisní třídy.

Děje se tak kvůli ochraně ovzduší

Opatření o výměně kotlů si vyžádala především ochrana ovzduší. Je totiž důležité, aby kvalita vzduchu nepředstavovala riziko pro zdraví. WHO (Světová zdravotnická organizace) se v tomto ohledu rozhodla zajít ještě dál. Chce limity na znečištění ovzduší ještě zpřísnit. To by v praxi znamenalo, že by v budoucnu nebylo možné vytápět uhlím v jakýchkoliv kotlích a ani dřevem v domácích krbech

Ze strany WHO jde zatím jen o doporučení (příkazy ani vydávat nemůže), ale politici se jejími názory velmi často řídí. Pravděpodobně se pokusí upravit zákony tak, aby bylo možné doporučené limity plnit. Je však běžnou praxí, že i tak k překračování limitů dochází. Proto lze očekávat, že případná doporučení budou mít na snížení znečištění jen minimální vliv.